Hlášení poškozeného zboží

Podmínky vrácení poškozeného zboží

Odběratel je povinen ihned po převzetí zboží toto s odbornou péčí zkontrolovat také co do možných vad způsobených přepravou. Takovéto vady je povinen ihned nahlásit oproti potvrzení přímo přepravující osobě nebo prostřednictvím formuláře sloužícího k nahlášení poškozeného zboží, nacházejícího se na cs/nahlaseni-poskozeneho-zbozi.html nebo na eshopu https://eshop.corahb.cz/, a to nejpozději ve lhůtě 3 hodin od doručení zboží.

K jakémukoliv pozdějšímu oznámení vady způsobené přepravou nelze přihlížet a dodavatel za takovou neodpovídá. Nebude-li vada způsobená přepravou řádně a včas oznámena, považuje se taková vada za poškození způsobené následně odběratelem.

Vyplňte prosím formulář

Vážený zákazníku, odesláním tohoto formuláře berete na vědomí, že za účelem vyřízení Vaší žádosti dojde ke zpracování Vámi uvedených osobních údajů.